TIetosuojaseloste

Noudatamme kaikisssa toiminnassamme hyviä tietosuojakäytäntöjä, EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. 

Meillä henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joilla on niiden käsittelyyn oikeus ja työtehtävät sitä edellyttävät. Meidän työntekijöitä sitoo erityinen vaitiolovelvollisuus. Kotikeikka ei missään nimessä luovuta tietojasi kolmansille osapuolille muutoin kuin rekisteröidyn omalla suostumuksella tai lainsäädännön perusteella.

KOTIKEIKKA OY:N ASIAKASTIETOJEN SELOSTE ASIAKKAALLE.

1. Rekisterinpitäjä: Rekisterinpitäjänä toimii Kotikeikka Oy, y-tunnus: 3157006-5 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Abdikadir Mohamed

3.Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Abdikadir Mohamed info@kotikeikka.fi

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakkaiden ja heidän omaisten sekä edunvalvojien yhteystietojen ylläpito ja muutokset.

5. Henkilötietojen sisältö: Rekisterinpitäjän palvelussa käsiteltävien henkilötietoihin sisältyy asiakassuhteen ja toimeksiannon kannalta tärkeimmät tiedot esimerkiksi yhteystiedot, kuten nimet, osoitteet, puhelinnumerot sekä tarvittaessa sähköpostiosoitteet, asiakasviestit,henkilötunnukset, lähiomaisten/edunvalvojan tiedot.

6. Tietolähteet: Asiakas itse ja tarvittaessa viranomaisten rekisterit Yhteistyössä kunnat ja kaupungit, yhteistyökumppanit.

7. Tietojen luovuttaminen: Tietoja ei missään tapauksessa luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n /ETA:n ulkopuolelle: Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella.

9.Rekisterin tietojen suojaus: Rekisteri on palvelussa/kassakaapissa, joka on teknisesti suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat vain tietojen käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden tiedossa.

10. Tietojen säilytysaika tai hävitysaika: Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan tietoja niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista), tai niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja käsitelty.

11. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä omiin henkilötietoihinsa, tietojensa poistamista tai oikaisemista taikka pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.

12. Muut rekisterinpitäjän oikeudet: Yritys on rekisterinpitäjä suhteessa omiin asiakkaisiinsa. Kotikeikka Oy hoitaa esimerkiksi   laskujen lähetyksen ja saatavien perinnän, joten Kotikeikka Oy on asiakkaidensa henkilötietojen käsittelijä.